dodano: 2023-05-13 08:46:35 edycja: 2023-05-13 08:47:38 autor: 59 odsłon: 507

Krucjata modlitwy za dzieci i młodzież.

W odpowiedzi na prośby rodziców o modlitwę za ich dzieci oraz widząc potrzebę
modlitwy w intencji młodego pokolenia zrodził się pomysł krucjaty modlitwy w intencji
dzieci i młodzieży w naszej parafii. Do tej krucjaty chcielibyśmy zaprosić przede wszystkim
rodziców. Z Wami kochani rodzice przez wstawiennictwo św. Józefa chcemy polecać Bożej
opiece Wasze dzieci.
Jeśli widzicie, że Wasze dziecko ma problemy z wiarą i praktykami religijnymi, jeśli
doświadczacie problemów wychowawczych, jeśli zauważyliście, że dziecko uwikłało się w
podejrzane znajomości lub wkracza na drogę uzależnienia, jeśli pragniecie szczęścia dla
waszych dzieci i zależy Wam na waszych dzieciach to po prostu módlcie się Wasze dzieci.
Zaproście do tej modlitwy dziadka i babcię oraz rodziców chrzestnych Waszego czy Waszych
dzieci.
Dla kogo jest ta krucjata?
• dla wszystkich rodziców, ponieważ każda matka i każdy ojciec zobowiązany jest do
modlitwy za swoje dziecko,
• w szczególny sposób do tej modlitwy zapraszamy tych rodziców, którzy dzieci przeżywają
jakiekolwiek problemy z wiarą, wychowawcze lub moralne,
• krucjata jest również dla tych rodziców, których dzieci przygotowują się do I Komunii św. i
sakramentu bierzmowania,
• jeśli zdarzy się, że sami rodzice mają problem z wiarą i nie widzą potrzeby modlitwy za
swoje dzieci, wtedy za te dzieci niech modlą się dziadkowie i rodzice chrzestni,
• podczas tej krucjaty chcemy objąć modlitwą całe młode pokolenie: dzieci młodzież, za
których nie będzie miał się kto pomodlić.
Na czym polega krucjata modlitwy?
W każdy drugi piątek miesiąca o godz. 18.00 w kaplicy św. Józefa odprawiana jest Msza św.
za dzieci i młodzież we wszystkich intencjach waszych dzieci, szczególnie w trudnych
sprawach wychowawczych oraz za wszystkich młodych ludzi. Tę modlitwę zanosimy do
Boga przez wstawiennictwo św. Józefa patrona rodziny.


13 maja 13 maja 59 507