loading...
29 listopada , im.: Błażeja, Margerity, Saturnina

Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

W KRAKOWIE – BORKU FAŁĘCKIM

 

Cmentarz w Krakowie - Borku Fałęckim jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz parafii. Wszelkie sprawy związane z działalnością cmentarza załatwia się w Biurze Administracji Cmentarza znajdującym się w Domu Parafialnym przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej ul. Zakopiańska 86 .

Przepisy porządkowe

1. Cmentarz otwarty jest codziennie.

2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbałości o należyty stan odwiedzanych grobów.

3. Na terenie cmentarza zabrania się:

- przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia papierosów

- wprowadzania zwierząt

- wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Administracji Cmentarza (z wyjątkiem wózków inwalidzkich)

- poruszania się na rowerach, deskorolkach, hulajnogach itp.

- niszczenia i zanieczyszczania grobów

- wyrzucania śmieci poza pojemniki do tego przeznaczone

- wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników znajdujących się na cmentarzu i parkingu oraz porzucania ich na terenie cmentarza

- sadzenia oraz samowolnej wycinki drzew i krzewów

- instalowania ławek

4. Wszelkie prace budowlane na grobach mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu przez dysponenta grobu pisemnej zgody Administracji Cmentarza.

5. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie lub budowlane.

6. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia grobów powstałe w wyniku zdarzeń losowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Indywidualnego ubezpieczenia grobów od uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonać osoby sprawujące nad nimi pieczę.

 

 Msze św:

Dni powszednie: 6:30 18:00
Kaplica św. Teresy: pn, śr, pt: V-IX 19.00 / X-IV 17.00

Niedziele święta: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00. Kaplica 8:00 , 11:00

Ofiary na cele
inwestycyjne parafii

Kraków-Borek Fałęcki

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej

ul. Zakopiańska 86, 30‑418 Kraków
+48 12 268 11 10
borek@eparafia.pl

KANCELARIA PARAFIALNA

Pn. / Śr. 15.30 - 16.30
Wt / Czw. 16.00 - 17.00; Pt. 9.30 - 11.00;

Biuro Administracji Cmentarza czynne codziennie w godzinach posługi Kancelarii Parafialnej.

tel. +48 12 268 11 10
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie